معرفی پروژه های C# قسمت دوم

آموزش برنامه نویسی C#

 مدیریت solution و پروژه

مقدمه

درباره ی نحوه ی ایجاد برنامه ی کاربردی کنسول (console app) مطالبی گفته شد. به کمک visual studio می توان برنامه های کاربردی متفاوتی ایجاد کرد. به همین دلیل، باید ابتدابرای انتخاب گزینه دلخواه پنجره ی محاوره ی New Project را باز کنید.

Capture تاپ سئو

ادامه خواندن “معرفی پروژه های C# قسمت دوم”