نحوه ویرایش فایل my.cnf در MySQL

نحوه ویرایش فایل my.cnf در MySQL

نحوه ویرایش فایل my.cnf در MySQL

دارنده های سرور مجازی و سرورهای اختصاصی با دسترسی روت می توانند تنظیمات MySQL خود را توسط ویرایش فایل my.cnf تغییر دهند. برای انجام اینکار می توانید از دستور nano توسط اتصال از راه دور به سرور خود استفاده کنید.

ادامه خواندن “نحوه ویرایش فایل my.cnf در MySQL”