jQuery و PHP: آموزش مقدماتی کار با Ajax

jQuery و PHP: آموزش مقدماتی کار با Ajax

یکی از قدرتمندترین قابلیت های jQuery ارتباط پشت صحنه ی آن با سرور است. شما می توانید به سادگی فراخوانی هایی را از پایگاه داده بدون ریفرش یا بارگذاری دوباره ی صفحه انجام دهید.

jQuery و PHP: آموزش مقدماتی کار با Ajax

ادامه خواندن “jQuery و PHP: آموزش مقدماتی کار با Ajax”